آنچه باید درباره کتاب و چرا بدانید

وی پس از مقایسۀ شلوغی آن با وضعیت کتابفروشیهای خلوت تهران و کسادی بازار نشر ایران به این نکته جالب اشاره میکند که حتی متخصصان حوزۀ کتاب و مطالعه هم گاهی از آن غفلت میکنند و تفسیرهای گاه عجیب و غریبی میکنند: «نمیتوان گفت مردم نیازهای خود را به مطالعه از طریق اینترنت برطرف میکنند، چون در روسیه هم هست و پرسرعتتر و گستردهتر از ایران هم هست و ممکن است اندکی بر بازار کتاب اثر گذاشته باشد اما کتابفروشیها را بیرونق نکرده است. دانشآموزان برخی دیگر از کشورها نیز این رمان را در برنامۀ آموزش رسمی خود مطالب بشتر میخوانند. در اینجا برخی از مشهور ترین و پرفروش ترین کتاب های تئوری موسیقی ایران و خارج از ایران را بررسی کردیم تا علاقه مندان برای انتخاب بتوانند تصمیم بهتری بگیرند. سبک و روش نوینی برای نواختن ویولن را ابداع کرد. برای مثال وزیر جدید آموزش و پرورش، آقای آشتیانی در جلسۀ معارفۀ خود، کنکور را بلای بزرگ نظام آموزشی توصیف کرد و گفت: ازار سیاه آموزش در این قسمت فعال است و بهشدت از این که میبینم حتی در دبستان کتب کنکور توزیع میشود، رنج میبرم. محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است: کنکور حافظهمحور، مخالف سند تحول آموزش کشور است.

بهترین کتاب تئوری موسیقی

با این حال، پاسخ صریح دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، مهدی نویداد در جلسۀ معارفۀ وزیر آموزش و پرورش بخش بزرگی از واقعیت را دارد: وی بر حذف کنکور و جایگزینی روشی که بتواند هم به دغدغۀ مجموعۀ آموزش عالی پاسخ دهد و هم آسیبی برای جوانان نداشته باشد تاکید کرد. محمد قمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است: سنگاندازیهایی که از سوی برخی از موسسات آموزشی در اجرای قانون حذف کنکور میشود به این دلیل است که نانشان در برگزاری کنکور است. به گفته وی متاسفانه در نظام آموزشی با مصیبت بزرگی به نام کنکور مواجه هستیم که هنوز کسی جسارت حل این معضل را پیدا نکرده است. یکی از پر طرفدارترین هنرهایی که در طول سالیان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری آن را هنری عامه پسند معرفی میکنند، ” نقاشی” است. غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس در گزارش سفر فرهنگی خود به مسکو مینویسد: در جوانی کتابفروشیهای بزرگ فویلز و دیلونز و بلکولز را هم در اروپا و آمریکا پرجمعیت و پررونق دیدم «اما انصاف این است که بگویم هیچ کجا را مثل مسکو ندیده بودم.» وی در توصیف یکی از این کتابفروشی در میدان سرخ مسکو مینویسد: «اگر بگویم در این کتابفروشی در حدود 100 هزار کتاب در دسترس خریداران بود و چندصد نفر زن و مرد همزمان مشغول خرید کتاب بودند، اغراق نگفتهام. This was generated  by sahandbook C on᠎te​nt᠎ G᠎enerator Demoversion!

علاوه بر احساس قدر نادیدگی، دلیل دیگر خروج شاه از ایران باورش به تئوری توطئه بود. بلکه نشانی از بیماری در جای دیگر است. اگر در زیر صخره زندگی نمی کنید ، یا در کلبه ای جنگلی که روی پاهای مرغ ایستاده است ، این روزها جادوگران زیادی در کتاب ها ، فیلم های تلویزیونی و فیلم ها مشاهده می کنید. قطعا اگر هزینهها در مسیر درست باشد نتیجه آن مطلوب است، بادوام است، انسانپرور است، تقویتکنندۀ کتاب و نشر است، محرک آموزش و پژوهش است. نمونههای فوق نشان میدهد جامعه و خانوادهها هزینه میکنند؛ اگر آنها قانع شوند هزینه بیشتری هم میکنند. روال دریافت مجوز چاپ کتاب رشته تاریخ بسیار زمانبر و هزینه بردار است که کادر مجرب و توانای موسسه چاپ کتاب با کسب تجربه کافی در این مسیر توانسته است در زمانی بسیار سریع، مجوزی معتبر برای چاپ کتاب تاریخی دریافت کند. این مورد نشان میدهد که بدنۀ نشر این توان را دارد که متناسب با نیاز جامعه، همهجور کتاب و محتوایی را تولید و منتشر کند! به عبارت دیگر، تمام توان فنی و تجربی مورد نیاز نشر کشور موجود است.

به عبارت دیگر، وقتی تقاضا باشد ناشر مربوطه بهترین متخصصان، ابزارها و روشهای تولید وتبلیغ و عرضه را جذب میکند، حتی بهترین روشهای آموزش را نیز ابداع میکند. در آن زندگی دیگر، آنت همیشه تنها میماند. اهمیت این خبر تنها برای ایجاد بازار چند میلیونی از یک عنوان کتاب خاص نیست، بلکه از این جهت جالب است که مطالعۀ رمان/ داستان بخشی از نظام آموزشی است. آنها نه تنها امکان اجرای قطعه را در گامهای دیگر فراهم میکنند و از این رو از یکنواختی کسالتآور دو ماژور جلوگیری میکنند، بلکه رعایت دقت زمانی و ریتم دقیق را به ویژه هنگامی که با تاکیدهای قوی اجرا شوند، الزامی میکنند و به این ترتیب با ایجاد حس ریتم از همان آغاز کار به هنرجو کمک میکنند. اما گردش مالی چندهزار میلیاردی را مانع این اتفاق توصیف کرد. نقطه مقابل نشر کتابهای علمی و حتی عمومی، حوزه کتابهای کمکدرسی است: در قیاس با سایر حوزهها نهتنها کمترین دشواری در شبکۀ پخش این دسته از کتابها وجود دارد. اینها نشان میدهد که سیاستها، راهبردها، روشها و ابزارهای آموزشی در سطوح مختلف بهویژه آموزشهای پایه و مقدماتی و نیز افزایش یا کاهش کیفیت آموزش بر بازار مصرف ناشران تاثیری مستقیم دارد. حتی مدیران آموزش و پرورش رسمی کشور نیز ظاهرا مخالف چنین رویکردی در آموزشهای ابتدایی و متوسطه کشور هستند.

دیدگاهتان را بنویسید