ساختار مقاله در موسیقی –

ساختار مقاله موسیقی می‌تواند بسته به نوع مقاله (پژوهشی، تحلیلی، نقدی، تاریخی و غیره) و موضوع مورد بررسی متغیر باشد. با این حال، معمولاً یک مقاله موسیقی شامل قسمت‌های اصلی زیر است:

 1. عنوان: عنوان مقاله باید مختصر و جذاب باشد و موضوع یا مسئله اصلی مقاله را بیان کند.
 2. چکیده (Abstract): چکیده باید خلاصه‌ای از موضوع مقاله، هدف تحقیق، روش‌های استفاده شده، یافته‌ها و نتایج کلی باشد.
 3. مقدمه (Introduction): در این بخش، مقدمه کلی به موضوع ارائه شده و مسئله یا سوال اصلی مطرح می‌شود. همچنین، هدف تحقیق و اهمیت موضوع بررسی می‌شود.
 4. تاریخچه (Literature Review): در صورت لزوم، یک بخش تاریخچه که مطالعات و تحقیقات گذشته در حوزه موسیقی را مرور کند، افزوده می‌شود. این بخش به خواننده کمک می‌کند تا مطالعات قبلی را درک کند و مکملی برای مقدمه باشد.
 5. تئوری یا چارچوب مفهومی (Theoretical Framework): در این بخش، تئوری‌های مرتبط با موضوع و چارچوب مفهومی مورد استفاده در مقاله شرح داده می‌شود. این بخش می‌تواند شامل تئوری‌های موسیقی یا تئوری‌های مرتبط با سایر حوزه‌ها باشد.
 6. مواد و روش‌ها (Materials and Methods): این بخش به توضیح درست و مرتب از مواد مورد استفاده، روش‌های تحقیق و تحلیل داده‌ها می‌پردازد. اگر شما یک تحقیق تجربی انجام داده‌اید، این بخش اطلاعاتی در مورد طراحی تجربه و ابزارهای استفاده شده ارائه می‌دهد.
 7. یافته‌ها (Results): در این بخش، نتایج به دقت ارائه شده و اگر امکان دارد با استفاده از جدول‌ها، نمودارها و تصاویر توضیح داده می‌شوند.
 8. بحرانی و بحث (Discussion): در این بخش، نتایج مورد بررسی قرار گرفته و با تئوری‌ها و مطالعات قبلی مقایسه می‌شود. بحث بر تأثیر یافته‌ها، اهمیت آنها و ارتباط با تئوری مرتبط با موضوع می‌پردازد.
 9. نتیجه‌گیری (Conclusion): در این بخش، نتایج و یافته‌های مهم مرور شده و تأثیر تحقیق بر موضوع بیان می‌شود. همچنین، پیشنهادات برای تحقیقات آتی مطرح می‌شوند.
 10. مراجع (References): لیستی از منابع مورد استفاده در مقاله، به همراه اطلاعات کامل مراجع، در انتهای مقاله آورده می‌شود.
 11. پیوست (Appendix): در صورت نیاز، اطلاعات اضافی یا مواد تکمیلی در پیوست‌ها قرار داده می‌شوند.

به یاد داشته باشید که هر بخش باید با یکدیگر ارتباط داشته باشد و مطالب به تدریج و منظم پیش بروند. همچنین، استفاده از عناوین و زیرعناوین مناسب می‌تواند خوانایی و ساختار مقاله را بهبود بخشد.

جهت خرید کتاب موسیقی کلیک کنید.