استراتژی برای به حداکثر رساندن کتاب

گردآورنده و ویراستار کتاب «صفیالدین از دیدگاه معاصر» همچنین با تشکر از عبدالله انوار به دلیل ترجمه کتاب «جوامع علم موسیقی» گفت: تلاش استاد انوار برای ترجمه این کتاب بسیار ستودنی است. وی افزود: برای کسانی که در حوزه موسیقی ایرانی و بهطور کل در فلسفه ایرانی تحقیق و پژوهش میکنند، انتشار ترجمه فارسی «جوامع علم موسیقی» اتفاق کوچکی نیست. وی وقتی وارد مباحث علوم مختلف میشود میگوید که «اینک مرد کو علم؟ شما با استفاده از این کتابهای آموزشی سنتور میتوانید با بخشهای مختلف ساز آشنا شده و به ترتیب در هر دستگاهی که ساز کوک شده باشد نام نتها را یاد خواهید گرفت. در قرون مختلف متاسفانه عروضیان که اهل کلمه و معنی بودد، به درستی علم «ایقاع» را درک نکرده و در مقابل اهالی موسیقی نیز علم «عروض» را نمیفهمیدند. این پژوهشگر موسیقی ادامه داد: ابنسینا در علم موسیقی یک استثناست و از معدود اهالی کلمه و معنی است که هر دو علم «ایقاع» و «عروض» را به خوبی هرچه تمامتر میشناسد. بر این اساس آن نظریاتی که درباره «موسیقیندانی» ابنسینا وجود دارد ناظر به این معنی است. Th is con᠎tent w as gen​erated wi᠎th the he​lp of G SA Content Gen᠎er​ator ᠎DEMO.

کتاب های مسیحیت

هرچند فراموش نکنیم که ابنسینا در جای جای رسالات خود درباره موسیقی به موسیقی عملی هم اشاره دارد. در این اپ کاربردی شاهد گستره وسیعی از کتابها، مجلات و روزنامهها هستیم که آن را به یکی از محبوبترین برنامههای کتابخوان برای تلفنهای هوشمند و تبلت تبدیل کرده است. عبدالله انوار، مترجم این کتاب نیز در این نشست اظهار کرد: 25 سال پیش، یعنی زمانی که بازنشست شدم، به ترجمه و شرح مجموعه عظیم و سترگ «شفا» اقدام کرده و آن را به سرانجام رساندم. زمانی که عمارت او در دست تعمیر بود، مرادبیک، شاهزاده را موقتاَ به عمارت خود انتقال داده کلیک کنید بود. این دوره از قرن هفتم هجری آغاز شده و تا اواسط قرن هشتم هجری به پایان میرسد. این دو دوره از اهمیت بسیاری در تاریخ موسیقی ایران و شرق برخوردار است. کتابهای هری پاتر در ژانر خیال پردازی و هیجانانگیز نوشته شدهاند و در میان نوجوانان سراسر جهان طرفداران بسیاری دارند. کتاب تاریخی ایران و جهان برای نوجوانان و بزرگسالان را برای اطلاع شما از سرگذشت ایران و جهان فراهم نموده ایم.

تفاوت میان این سه مدل گیتار به نوع سبکی بستگی دارید که میخواهید در آن سبک گیتار بزنید مثلا سبک کلاسیک یا رپ یا هر نوع سبکی که بیشتر مورد علاقه شما میباشد. این واژه ممکن است مخاطبان را به یاد ساز «سنج» بیندازد و ایکاش استاد انوار در متن خود بهجای «صنج» از واژه «چنگ» استفاده میکرد. خضرایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشهای مختلف علم موسیقی از منظر ابنسینا، گفت: شیخ الرئیس موسیقی را به سیاق گذشتگان شامل دو بخش نغمه و ایقاع میداند. خضرایی اضافه کرد: ابنسینا در «جوامع علم موسیقی» از تعدادی ساز از جمله «چنگ» و «خجسته» نام میبرد و توضیحاتی درباره آنها ارائه میکند که نشان میدهد با ساختار آن سازها آشنایی کامل داشته است. وی با اشاره به انتشار «جوامع علم موسیقی» در قاهره گفت: این کتاب در 60 سال پیش به مناسبت هزارمین سالگرد شیخالرئیس، با تصحیح زکریا یوسف در قاهره منتشر شد.

کتاب مبانی توضیح داده شده است

علیرضا میرعلی نقی، محقق موسیقی و نوازنده نیز در این نشست گفت: ترجمه کتاب «جوامع علم موسیقی» یکی از اتفاقات مهم موسیقی ایران در دوران معاصر است. عبدالرضا موسوی طبری نیز در این نشست گفت: موسیقی ایران دو دوره بسیار مهم در حوزه مسائل نظری دارد؛ دوره نخست از تالیفات ابنسینا تا رسائل اخوان الصفا را دربر میگیرد. اکنون 22 سال است که از تدوین، تصحیح و انتشار بخش موسیقی «دانشنامه علایی» به سعی مرحوم تقی بینش میگذرد و از آن دوران تاکنون هیچ اثری از تالیفات حوزه موسیقی ابنسینا در بازار کتابهای فارسی نبوده است. وی افزود: دوره دوم نیز تالیفات صفیالدین ارموی تا رسائل عبدالقادر مراغی را دربر میگیرد. به قول ابوعبید جوزجانی، شاگرد شیخالرئیس، وی فقط یکبار متن را مینوشت و آن را حک و اصلاح نمیکرد. وی افزود: اگر اخوان الصفا به نسبت موسیقایی طبیعت قائلند و درباره آن بحث میکنند به این دلیل است که در طبیعت هم نسبتهای کمی وجود دارد و هم تناسبات کیفی. فصول این کتاب به کامپوزیشن، سایه، نور و رنگ میپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید