تسلط بر راهی که در آن از کتاب {آیا نیست | این یک {هنر|آثار هنری} است

از ایستگاه تا شهر کتاب مرکزی باید حدود 11 دقیقه پیادهروی کنید. بلکه بشینید پای صحبتشان و ازشان بخواهید که به شما کتاب معرفی کنند و حسابی از این گفت و گو لذت ببرید و در آخر کتابهای معرفی شدهاشان را هم به میز پر امانتها اضافه کنید! کتابداران فعال در اجرای طرح زنگ کتاب که سالها تجربه کار با کتاب و مراجعان کتابخوان را دارند، کتب خوب و مناسب را که مراجعان بیشتری متقاضی امانت گرفتن یا خواندن آنها هستند معرفی و حتی توصیه میکنند. از جمله این نوع کاربران در کتابخانه ما دو مرد حدود 50 ساله هستند که هر بار با هم به کتابخانه میآیند و میروند سراغ کتاب های اقتصاد و علوم اجتماعی و هر کدام حداقل پنج کتاب انتخاب میکنند. مقایسه متاسفانه در فرهنگ ما رایج است و انگیزه دهنده محسوب می شود، اما اینطور نیست. اما همه اینها که گفتم مربوط به کاربرانی می شد که یا تازه میخواستند کتاب خوانی را شروع کنند (و جای چند سال پیش خودم بودند که تازه آمدم کتابخانه و کتابدار کتابخانه جین ایر را بهم معرفی کرد و با همان عاشق کتاب شدم) و یا آنهایی که هم سطح خودم بودند و باز هم می توانستم از پس معرفی کتاب بهشان بربیایم.

چه آیا می‌خواهید کتاب برای تغییر چیست؟

اوضاع کمی بهتر شد اما هر چه جلوتر میرفتم به پیچیدگیهای جدیدی میرسیدم. همچنین شاهنامه فردوسی، این شناسنامه قوم ایرانی، که هر آنکس که شهنامهخوانی کند/ چه مرد و چه زن پهلوانی خرید کتاب موسیقی کند. ولی خدا نصیبتان نکند این کاربرانی را که خودشان خوره کتابند و انقدر خوانده اند که هر چه معرفی می کنید را حداقل 5 بار خواندند و کهنه کردند! این کتاب را که نشر ماهی با ترجمه حسن افشار به چاپ رسانده میتوانید از دیجیکالا تهیه کنید. افراد حرفه ای و متخصصی که متن های تخصصی تهیه می کنند، حاضر نمی شوند متن خود را برای ویرایش به دست هر کسی بسپارند. تهیه بانک اطلاعاتی از خلاصه کتابها و ارائه آنها در محیط مجازی و وبگاه برای علاقهمندان به این محیطها از دیگر فعالیتهای زنگ کتاب است. بیش از ۱/۶۰۰/۰۰۰ مراجعهکننده، اعم از عضو و غیرعضو در سال، و دویست هزار عضو از دانشآموز تا استاد حوزه و دانشگاه را پذیراست و طیف موضوعی وسیعی از منابع را دارد. زنگ کتاب فرصتی است تا کتاب را وارد زندگی کسانی کنیم که به مطالعه علاقه دارند ولی منابع خوب و مناسب را نمیشناسند. در آثار تکنوازی سه تار به جای مانده از او ، او تنها در یک مورد به اجرای پیش درآمد آواز افشاری برخورد می کنیم .  This ᠎da ta h​as ​been wri᠎tt en ​wi​th sahandbook C᠎ontent  Gen᠎erat᠎or Demoversion​!

بعد این ویژگیهای (دخیل در تصمیمگیری) را یادداشت کنیم و خواهیم دید که هیچکدام، مادرزادی نیستند بلکه در جریان زندگی به دست میآیند. سایت فروشگاه کتابانه با آزمون و خطاهای فراوان هماکنون با مزایا و امکانات بسیاری در حال فعالیت است. با لحنی بسیار ساده و صمیمی و در عین حال کوتاه که بهخوبی با کودک ارتباط برقرار و او را به مطالعه ترغیب میکند. توجه ویژه به برخی کتب مثل نهجالبلاغه که خورشیدی میان کتابها و سایر آثار بشری است و دقت در این مسئله که چهره امیرالمؤمنین در هیچ جا مانند نهجالبلاغه آشکار نمیشود، یا رساله حقوق امام سجاد ـ علیهالسلام ـ که آکنده از معارف عمیق است. همچنین طاقچه سعی کرده است تا از بهترین گویندگان برای خوانش کتب خود استفاده نماید. یکی از بهترین کتاب های برنامه نویسی برای مبتدیان به حساب میآید که مقدمهای واضح برای هوش مصنوعی و نحوه استفاده بهروز از آن را ارائه میدهد. کتابخانهها نیز میتوانند با استفاده از این پتانسیل برخی از کاربرانشان، برنامههایی را در جهت مشاوره خواندن ترتیب دهند. از بین کتابهای موجود درباره موضوع دلخواه خود در فهرست، عنوان کتاب یا نویسنده مورد علاقه خود را انتخاب کنید.

و تصور کنید که چقدر سخت است که کسی صاف صاف توی چشمانتان نگاه کند و به کتاب مورد علاقه تان بدو بیراه بگوید! نکته: برای بهرهگیری صحیح از این کتاب، لازم است در فروش واقعی با مشتریان خود، تمرینها را انجام دهید و به توصیهها عمل کنید تا شاهد تغییرات و پیشرفت در فروش باشید. برخی نیز با دیدن اجراهای معرفی کتاب توسط کتابداران، اجرای این برنامه را در مراکز خود درخواست کردند. ابتدا به مراکز و مؤسسات محروم و بیسرپرست و بدسرپرست رفتیم و خواستار اجرای زنگ کتاب شدیم. پیرو دغدغه اندیشمندانه رهبر معظم انقلاب، که در یک نگاه جامع و علمی، ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و نهادینه کردن آن را نیازمند همکاری و برنامهریزی خانواده، آموزشوپرورش، رسانهها و کتابخانهها دانستند، طرح زنگ کتاب توسط سازمان کتابخانههای آستان قدس رضوی از سال ۱۳۹۴ به اجرا درآمد و در سال ۱۳۹۷ شتاب بیشتری به خود گرفت؛ به طوری که تا نیمه آبانماه صد برنامه زنگ کتاب در مراکز متقاضی برای کودک تا بزرگسال برگزار شده است.

دیدگاهتان را بنویسید