حقایق کثیف درباره کتاب موسیقی فاش شد

نمونهٔ دیگری از کتاب غیرِ چاپّی کتاب صوتی است، یعنی کتابهایی که توسط فرد یا افرادی خوانده و گاهی به صورت نمایشنامه فروشگاه کتاب موسیقی اجرا میشوند. باخ یا هر موسیقیدان دیگر در لحظه آفرینش بخش عمده یی از این صورت بندی ها را در نظر نداشته است. کتاب شفاهی یا کتاب گویا یا کتاب صوتی سندی است که به صورت صوتی تهیه میشود و روی نوار کاست، سیدی و … مقام افسانهای فارابی در موسیقی عملی چنان بود که این روایت سیصد سال پیش از این نیز شهرت داشت؛ زیرا اخوانالصفا در الرسائل خود در سالهای 360 الی 380 هجری (یعنی بیست سال پس از وفات فارابی در 339ق)، بدون اشاره به نام فارابی، روایت کردهاند که مردی وارد مجلس شخص بزرگی میشود در حالی که سیمای فقیرانهای داشت. اخوانالصفا در رساله پنجم از بخش ریاضیات الرسائل، بابی زیر عنوان «فی الموسیقی» دارند و این بدان معناست که همچون تقسیمبندی یونانیان، آنها نیز موسیقی را بخشی از ریاضیات دانستهاند. This content w as c re​ated with sahandbook C ontent Generator DEMO​!

5 راه برای شروع فوری فروش کتاب

فارابی در باب نسبت میان ریاضیات و موسیقی، بحثی در مقالت اول موسیقی کبیر دارد و با بیان این معنا که بیشتر موضوعات علم موسیقی از طریق صناعت حاصل میشوند نه طبیعت، نسبت موسیقی با ریاضیات را مورد تردید قرار میدهد. با این فرض آیا شناخت غایات چیزهایی که این علم شامل آنهاست، لازم است یا نه؟ در علم طبیعی ثابت شده است که سخن ایشان محال است و حرکت در آسمانها و افلاک و ستارگان صوتی ایجاد نمیتواند کرد». او همچنین باعث آرامش مریدان خود و ایجاد حالتی برای دیدن خوابهای خوب میگردید که میتوانست پیامبرانه باشد. هنگام غروب زمانی که مریدانش عازم خوابیدن میشدند، او آشفتگیهای فکری و التهاباتی را که در خلال روز دچارش شده بودند، از آنها دور میکرد و افکار مضطربشان را آرامش میبخشید. یکی از جدیدترین اجراهای تصنیف و با تنظیم جدیدی که رنگ و بوی موسیقی جاز هم داره، از تارا تیباست که اون رو در آلبوم “یک رویای ایرانی” اجرا کرده. به هر حال جامعیت فارابی در نظر و عمل موسیقی، از او شخصیتی بینظیر در تمدن اسلامی ساخته است و کتاب موسیقی کبیر او نشانه بیّن این ادعاست؛ کتابی که با کمال تاسف بخش دومش مفقود گردیده است. لذت و رنج تابع کمال ادراک و لاکمال است» (همان)، پیرامون مبنای اسباب الحان میآورد: «آنچه بسیاری از پیروان فیثاغورس و برخی طبیعیون درباره اسباب این چیزها گفتهاند، بیشترش باطل است و سخن حق در آن اندک است و ما در بررسی آرای ایشان، این معنی را ثابت کردهایم».

او به این نکته اشاره کرد که اصوات دارای فرکانس بالا اشیا را متلاشی میکنند و رعد، صخرهها را از هم میپاشاند؛ لذا اگر موسیقی کرات وجود داشت، زمین منهدم میگردید.» (گورمن، 1366: 235). شاید فارابی نیز در بخش مفقوده موسیقی کبیر با استناد به چنین استدلالاتی، به نفی و نقض آرای فیثاغوریان پرداخته باشد؛ زیرا در بخشی از مقدمه موسیقی کبیر اشاره میکند که بطلان رأی فیثاغوریان در باب موسیقی افلاک را ثابت کرده است: «آنچه بسیاری از پیروان فیثاغورس و برخی طبیعیون درباره اسباب این چیزها گفتهاند، بیشترش باطل است و سخن حق در آن اندک است و ما در بررسی آرای ایشان این معنی را ثابت کردهایم». آن بزرگ، این مرد را بر صدر مینشاند و چون حیرت و خشم حاضران را میبیند، از او میخواهد مهارتش را در موسیقی آشکار کند. بنابراین موضوعاتی مثل روانشناسی خانواده، روانشناسی مشاوره، درمان افسردگی و سایر اختلالات روانی، روانکاوی و خود روانکاوی و روانشناسی کودک در متمم مطرح نشدهاند (البته غیر از بحث پرورش کودکان هوشمندتر).

{کتاب موسیقی دیجی کالا|کتاب تاریخ موسیقی ایران|کتاب های هنرستان موسیقی|کتاب {منابع|دارایی|منابع}: google.com ({website|وب‌سایت|وب‌سایت})|{3|4|5|6|7|8|9|10|سه|چهار|پنج|شش|هفت|هشت|نه|ده} {آسان|ساده|روشن} {راه‌ها|روش‌ها} {شما می‌توانید|شما ممکن است|شما احتمالاً می‌توانید|می‌توانید کتاب را به موفقیت {Turn|Flip} کنید|اشتباه شماره 1 کتاب، به علاوه 7 {بیشتر|اضافی} {درس|کلاس}}

البته همانطور که در کتاب «چگونه درباره کتابهایی که نخوانده ایم حرف بزنیم» گفته شده، ما نمیتوانیم همه کتاب ها را بخوانیم و با انتخاب یک کتاب، عملا انگار که کتاب های دیگر را کنار گذاشتهایم؛ پس کتابداران میتوانند تنها به تورق کردن کتابها و آشنایی با ایده اصلی آنها بسنده کنند. اینان وارث فلسفهای مندرس و سست میباشند و صفات اصلی و کیفیات اتفاقی اشیا را به جای هم گرفته و خلاصهکنندگان نیز از آنها تقلید کردهاند؛ ولی اشخاصی که فلسفه حقیقی را فهمیده و مشخصات اصلی و صحیح اشیا را درک کردهاند، اشتباهاتی را که بر اثر تقلید رخ میدهد، تصحیح نموده و غلطهایی را که زیبائیهای افکار کهنه را میپوشاند، پاک کردهاند. بنابراین اگر در پی دانلود کتاب خارجی یا دانلود رایگان کتابهای ناشران در قالب فایل PDF هستید، متمم جای مناسبی برای این کار نیست. باید به خاطر داشت که همهی محتواهای موجود در شنوتو رایگان نیست و کاربران برای دسترسی به تمامشان باید اشتراک (ماهیانه و سالیانه) خریداری کنند. بعد خم شد و آنقدر به دخترها نزدیک شد که آنها میتوانستند بوی کرم عسلی را که به پوست صاف و بیلکش مالیده بود، حس کنند. او برای خود هیچگاه چیزی مانند نواهای چنگ یا آوازهایی که همراهانش میشنیدند، تصنیف و اجرا نمیکرد، بلکه شیوهای الهی را که فقط برای خواص شناخته شده بود و دارای ابعاد غیرقابل تصور بود، به کار میبرد.

دیدگاهتان را بنویسید