حقیقت غیرقابل انکار در مورد کتاب موسیقی که هیچکس به شما نمی گوید

خلاصه کتاب نظریه های روانشناسی رشد، ویلیام کرین(دکتر غلامرضا خوی نژاد-دکتر علیرضا رجایی) بصورت تایپ شده و با فرمت pdf در 56 صفحه (فصل 9،11،12،16، . هیئت داوران دوسالانه کتاب برتر موسیقی با ترکیب استاد مصطفی کمال پورتراب، حسین یاسینی و هومان اسعدی در بخش ترجمه کتاب “الموسیقی الکبیر تالیف ابونصر فارابی” با ترجمه و شرح فارسی زنده یاد دکتر مهدی برکَشلی که به تازگی توسط انتشارات سروش منتشر شده است را به عنوان اثر برگزیده دوسالانه در این بخش معرفی کردند. فارابی در کتاب موسیقی کبیر، این رأی فیثاغوریان را که موسیقی بازتاب حرکت افلاک است، نپذیرفت. چرا که ممکن است به خاطر مطالب اغراقآمیز کتابها خواننده سردرگم شود و برای حل مشکلات خود اقدامی نکند و یا احساس کند توانایی لازم را ندارد و اعتماد به نفسش پایین بیاید و دست از تلاش و کوشش برای رسیدن به اهدافش بردارد. اخوانالصفا در رساله پنجم از بخش ریاضیات الرسائل، بابی زیر عنوان «فی الموسیقی» دارند و این بدان معناست که همچون تقسیمبندی یونانیان، آنها نیز موسیقی را بخشی از ریاضیات دانستهاند. به طور مثال مولف در بخش قرون وسطا شرایط اجتماعی سلطه بی چون و چرای کلیسای کاتولیک، رابطه هنرمندان با نهادهای قدرت مذهبی، وضعیت موسیقی مردمی و نکات مهم جامعه شناسی آن دوران را ترسیم می کند.

کتاب موسیقی درمانی

ابنسینا نیز متأثر از فارابی، رأی فیثاغوریان در این باب را باطل اعلام کرده و فلسفه آنان را سست شمرده است: «از جستجوی رابطهای بین اوضاع و احوال آسمان و روح با ابعاد موسیقی خودداری میکنیم، وگرنه روش کسانی را که از حقیقت علم آگاهی ندارند، پیروی کردهایم. در فلسفه قدیم به عناصر اربعه، «طبایع اربعه» گفته میشد و افلاک را که خارج از حوزه این عناصر بودند، «طبیعت خامسه» میگفتند. اینان وارث فلسفهای مندرس و سست میباشند و صفات اصلی و کیفیات اتفاقی اشیا را به جای هم گرفته و خلاصهکنندگان نیز از آنها تقلید کردهاند؛ ولی اشخاصی که فلسفه حقیقی را فهمیده و مشخصات اصلی و صحیح اشیا را درک کردهاند، اشتباهاتی را که بر اثر تقلید رخ میدهد، تصحیح نموده و غلطهایی را که زیبائیهای افکار کهنه را میپوشاند، پاک کردهاند. معرفی کتاب سرگذشت موسیقی ایران اثر روح الله خالقی: سرگذشت موسیقی ایران” که به صورت سه جلد در یک جلد به همت موسسه ی فرهنگی ماهور به انتشار رسیده است، کتابی است به قلم روح الله خالقی”، از شاگردان خلف “علینقی وزیری” ، که در آن شرح سرگذشت موسیقیایی کشور و همچنین نوازندگان و موسیقی دانان هم عصر نویسنده به رشته ی تحریر درآمده است. او به این نکته اشاره کرد که اصوات دارای فرکانس بالا اشیا را متلاشی میکنند و رعد، صخرهها را از هم میپاشاند؛ لذا اگر موسیقی کرات وجود داشت، زمین منهدم میگردید.» (گورمن، 1366: 235). شاید فارابی نیز در بخش مفقوده موسیقی کبیر با استناد به چنین استدلالاتی، به نفی و نقض آرای فیثاغوریان پرداخته باشد؛ زیرا در بخشی از مقدمه موسیقی کبیر اشاره میکند که بطلان رأی فیثاغوریان در باب موسیقی افلاک را ثابت کرده است: «آنچه بسیاری از پیروان فیثاغورس و برخی طبیعیون درباره اسباب این چیزها گفتهاند، بیشترش باطل است و سخن حق در آن اندک است و ما در بررسی آرای ایشان این معنی را ثابت کردهایم».  Conte nt w as cre᠎at ed wi th the  help ​of  GSA Co nten᠎t Generato​r  DEMO.

کتاب های حقوقی

با الهامات الهی، ترکیبی از ملودیهای تمامپردهای و ربعپردهای به وجود میآورد که به وسیله آن، بهآسانی هیجانات جدیدالوقوع روحی پیروان خود، هیجاناتی را که به رنج و غضب، تأسف و حسادت، ترسهای روانی، تمایلات گوناگون و تجاوزطلبی، اشتها و همچنین سستی و کندی و تندی میانجامید، مهار میکرد و تغییر میداد. اخوانالصفا در همان رساله پنجم از الرسائل و پس از بحث در باب مسائل مختلف موسیقی، به تعیین نسبت میان الحان و افلاک میپردازند و در پایان یکی از فصول، متأثر از آرای فیثاغوریان نسبت مذکور را چنین شرح میدهند: «هنگامی که معانی متضمن در نغمات و الحان به گوش سامع رسد، فطرتها را لذت، ارواح را فرح و نفوس را سرور و مسرت فرا میگیرد؛ زیرا این حرکات و سکوناتی که بین نغمات و الحان وجود دارد، خود میزانی برای زمانها و نیز محاکاتی برای حرکات اشخاص فلکی است؛ همچنانکه حرکات کواکب و افلاک نیز میزانی برای دورههای عالم دهر است. این شخص، هر چهار سال یکبار، دو نوجوان از اهالی گاوالدان را میرباید. البته میپذیریم که بنا به اصل مراتب، صفات اجسام طبیعی در عالم افلاک بسیار متعالیترند؛ مثلا از هوا صافتر، از بلور شفافتر و از آینه صیقلخوردهترند؛ اما به هر حال در آنجا نیز این صفات موجود است، لکن به نحو متعالیتر.

شما با استفاده از کتابراه همیشه و همه جا به کتابها و کتابخانه خود دسترسی دارید و میتوانید به سادگی از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنید. ») فارابی میدانیم و این نقد اخوان راپاسخ به فارابی؟ با این فرض آیا شناخت غایات چیزهایی که این علم شامل آنهاست، لازم است یا نه؟ خلاصه و نتیجه نهایی این است که حکمای مسلمان در باب ماهیت موسیقی افلاک اختلاف داشتند. هدف این نوشتار داوری در باب این دو نظر نبود، بلکه تنها بیان شمهای از مناظرات حکمای مسلمان در باب موسیقی بود. این مقاله از نخستین مواجهه نقادانه حکمای مسلمان در این باب پرده برداشت و با ابتنای به نقد اخوانالصفا، توانست مبنای استدلالی امثال فارابی در نفی نظریه موسیقی افلاک را به دست آورد. منابع کهنتر او را اهل مرو دانستهاند ولی منابع تازهتر زادگاه او را جهرم یاد کردهاند همچنین مسعودی از گفته ابن خردادبه او را اهل ری دانسته است. تیم کتابچی متشکل از جوانهایی پرشور و ذوق و دوستدار کتاب اهداف جاری زیادی را دنبال میکند ولی اگر بخواهیم به مهمترین آنها اشاره کنیم رقم زدن خاطرهای شیرین و تجربهای خوب برای شماست؛ ما به دنبال تعاملی همیشگی با مخاطبین خود هستیم و این روند را پس از انجام خرید هم دنبال میکنیم.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از منبع ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید