راهنمای برتر کتاب

وی تصریح کرد: با تمام این تفاصیل، هنر و یا فن موسیقی امری مهم بوده است که فارابی را با همه آن مقام و مرتبه علمیش به این تفکر واداشته که به ارائه نظریات و فرضیات در این باب بپردازد که بهتر است مطلبی را از مقدمه همین کتاب برایتان قرائت کنم که در آنجا فارابی اشاره به این نکته کرده است که این کتاب به درخواست دولت عباسی تهیه شده است و در تألیف آن به همه آثار متقدم خود مراجعه و همه آنها را مطالعه کرده است و اعتقاد به این مورد دارد که اگر اثری پس از آثار دیگر محققان در مورد هر چیزی ولو موسیقی تألیف شود، اگر حرف تازهای در آن مطرح نشده باشد، تنها توجیهش جویای نام بودن فرد مؤلف بوده است. یکی از استادان بی نظیر موسیقی ابونصر فارابی است. در ادامه این مراسم و پیش از رونمایی از کتاب «موسیقی کبیر» ابونصر فارابی به ترجمه مهدی برکشلی، سیدعبدالله انوار، محقق و نویسنده و ادیب، به مطالبی در مورد خصوصیات شخصیت فارابی و همچنین بیان ویژگیهای حرفهای مهدی برکشلی پرداخت و دکتر ذکرگو، داماد مرحوم برکشلی، خاطراتی از دوران حیات حرفهای او برای حاضران بیان کرد. آثار به جامانده از حیات موسیقی در این دوران به کتیبه و سنگ نبشته ها ختم نمی شود و اسم مقامات و موزیسین های شاخص آن دوران در کتب تاریخی و ادبی ایران به تفصیل شرح داده شده است.

موسیقی برای کتاب خواندن

ع( در ماه محرم آغاز می گردد که پایه گذاران آن موزیسین ها و آوازخوان هایی بودند که از سر علاقه به موسیقی و ترس از مجازات و تبعات حکومتی جهت گذران زندگی و فعالیت در فضایی امن آوازهای ایرانی را با اشعار مداحی تلفیق و ارائه کردنداین حرکت هوشمندانه باعث شد که آواز ایرانی محفوظ بماند و ادامه حیات دهد. وی گفت: آن چیزی که مسلم است، اینکه فارابی یک ایرانی است، انسانی اخلاقمدار، زاهد و قناعتپیشه که عمری را در زمینه فلسفه و علوم عصر خود صرف کرده است و جزء سرآمدان عصر و زمان خود و پس از آن تا به این لحظه بوده است. داستان های کودکانه تجربه ای تکرار نشدنی هستند که می توانند ناگفته ها را به کودکان بیاموزند تا با دلی قرص در چالش های مختلف زندگی ظاهر شوند. C و جاوا در قدم اول، همراه با توصیههایی مستقل از زبان برنامه نویسی برای فراگیران فراهم شده تا سینتکس مختص یک زبان را درک کنند. فضائلی ادامه داد: بعد دیگر اهمیت این مراسم رونمایی از کتاب «موسیقی کبیر» شخص مترجم این کتاب یعنی مرحوم مهدی برکشلی است، شخصیتی که در زمان خود صاحب دانشهای زیادی بوده است و از جمله کسانی است که وجاهت اخلاقی و علمی او بر کسی پوشیده نیست تا آنجا که به او لقب فارابی ثانی دادهاند و نکته سوم مقوله موسیقی است که همچنان به بحثهای عملی و نظری در مورد آن دامن میزنند که چون مقوله پیچیدهای است و ظرفیت بالایی دارد، باید مورد نظارت قرار گیرد و یله به حال خود رها نشود و مسائلی از این دست که جای صحبت زیاد دارد. Th is content was w᠎ritt en with t he he᠎lp  of sahandbook C on te nt᠎ G en erator Demov᠎er si​on᠎!

ابونصر فارابی بزرگترین فیلسوف قبل از ابن سینا و به قول فارمر بزرگترین فیلسوف اهل مدرسه بوده است. مولف دره الاخبار می نویسد: ابونصر محمد بن محمد بن ترخان. کتاب تو ثروتمند زاده شده ای باب پراکتور نکاتی را به شما می آموزد که بسیار قابل فکر و تامل است باب پراکتور در این کتاب اینطور آغاز میکند. بسیاری این داستان های ساده را تنها یک سرگرمی می پنداشتند اما تجربه ای تکرار ناشدنی برای آموزش مهارت های فکری و اجتماعی بود که به شکل غیرمستقیم مفاهیمی همچون دوستی، تعامل، مراقبت و همراهی را به شکلی تاثیر گذار آموخت. این ساز از ترکیب دو ساز چنگ و سنتور یا قانون ساخته شده و نامش شهرود است. در آن مهر نگاره سیمای دو نوازنده چنگ و یک نوازنده ی دف به تصویر کشیده شده است. گروههای سنی «الف» تا «ه» در دهههای ۴۰ و ۵۰ تدوین شده و تا امروز جایگاه خود را حفظ کرده اما بنابر نظر برخی کارشناسان و با توجه به تحولات دهههای اخیر، گسترش تکنولوژی، توسعه فضای مجازی و تغییر آگاهی کودکان باید مروری دیگری بر آن انجام شود تا بتوان کم و کاستیهای موجود را اصلاح کرد اما مانند هر مسئله دیگری این قضیه موافقان و مخالفان خود را دارد.

با ما همراه باشید تا با این دانشمند بزرگ دنیای اسلام و اساس تحقیقات او بیشتر آشنا شوید. البته بیشتر کتابها در اندازه وزیری چاپ میشوند. کتاب هایی که در مهرتاب به شما معرفی میشوند از میان صدها آثار مختلف غربال شدهاند. این متن ها، حاشیه نویسی هایی کوتاه دارند که بیانگر ارتباط کلام و موسیقی است و خواننده را در پی گرفتن سیر دراماتیک اثر یاری می دهند. از مهارت های وی در موسیقی داستان هایی نقل شده است، مثلا می گویند برای اینکه به دست ماموران سلطنتی نیفتد شتری کرایه کرد و زنگ های گردن شتر را طوری بست که شتر از شندین آهنگ زنگ ها به وجد آمده و یکسره صدها کیلومتر راه پیموده است. گاهی قزاقستان به انتشار اسکناس با تصویر او مبادرت میورزد و گاه ترکیه و اعراب او را از آن خود میدانند و ادعاهایی در مورد اینکه او یکی از مفاخرشان است دارند. جوجه تیغی ها در برابر تهدید شکارچیان واکنشی مستقیم دارند.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مطالب بشتر.

دیدگاهتان را بنویسید