ضعیف ترین Link شما: از آن برای کتاب استفاده کنید

وی گفت: صحبت از شخصی است که به معلم ثانی مسمی است و بهتر است در مورد نظریات وی در باب موسیقی به سخنرانی مترجم کتاب «موسیقی کبیر» مرحوم مهدی برکشلی اشارهای کنم که اعتقاد داشت: فارابی موسیقی را بر سه بخش تقسیم کرده بود؛ یکی موسیقی لذتبخش که ماهیت آن را به اثبات میرساند، دوم موسیقی تأثربرانگیز که هم موجب حزن و اندوه و هم موجب مسرت و شادی میشود و سوم موسیقی خیالانگیز که اوج موسیقی است و آرزوی همه هنرمندان که این تقسیمبندی نشان میدهد که تا چه اندازه موسیقی در زندگی آدمی نقش و جایگاه والایی دارد. ارزش این اثر بزرگ که برای شناخت وضعیت موسیقی معاصر ایران اطلاعات مفیدی در اختیار خواننده قرار میدهد بر کسی پوشیده نیست. گروه سنی نوجوان- کلکسیون کلاسیک 6 اطلاعات کتاب شاهزاد.. فارابی اولین کسی است که در دوره اسلامی کتاب در باب موسیقی نوشته است. چه اگر مطالعه دقیق و کاملی از تمامی اجزاء این علم در دست بود نگارش کتاب مجددی درباره آن بیفایده و زائد می نمود و اختصاص نوشته های دیگران بخود ناشی از نادانی و بدی نیب بشمار می رفت.

آیا شما فروشگاه کتاب موسیقی را برای Ardour یا Cash آغاز کردید؟

وی تصریح کرد: با تمام این تفاصیل، هنر و یا فن موسیقی امری مهم بوده است که فارابی را با همه آن مقام و مرتبه علمیش به این تفکر واداشته که به ارائه نظریات و فرضیات در این باب بپردازد که بهتر است مطلبی را از مقدمه همین کتاب برایتان قرائت کنم که در آنجا فارابی اشاره به این نکته کرده است که این کتاب به درخواست دولت عباسی تهیه شده است و در تألیف آن به همه آثار متقدم خود مراجعه و همه آنها را مطالعه کرده است و اعتقاد به این مورد دارد که اگر اثری پس از آثار دیگر محققان در مورد هر چیزی ولو موسیقی تألیف شود، اگر حرف تازهای در آن مطرح نشده باشد، تنها توجیهش جویای نام بودن فرد مؤلف بوده این مطلب است. فضائلی ادامه داد: بعد دیگر اهمیت این مراسم رونمایی از کتاب «موسیقی کبیر» شخص مترجم این کتاب یعنی مرحوم مهدی برکشلی است، شخصیتی که در زمان خود صاحب دانشهای زیادی بوده است و از جمله کسانی است که وجاهت اخلاقی و علمی او بر کسی پوشیده نیست تا آنجا که به او لقب فارابی ثانی دادهاند و نکته سوم مقوله موسیقی است که همچنان به بحثهای عملی و نظری در مورد آن دامن میزنند که چون مقوله پیچیدهای است و ظرفیت بالایی دارد، باید مورد نظارت قرار گیرد و یله به حال خود رها نشود و مسائلی از این دست که جای صحبت زیاد دارد. Data has  be en gen᠎er​ated ​with sahandbook  Content Gener ator DE MO᠎!

کتاب موسیقی کودک

در ادامه این مراسم و پیش از رونمایی از کتاب «موسیقی کبیر» ابونصر فارابی به ترجمه مهدی برکشلی، سیدعبدالله انوار، محقق و نویسنده و ادیب، به مطالبی در مورد خصوصیات شخصیت فارابی و همچنین بیان ویژگیهای حرفهای مهدی برکشلی پرداخت و دکتر ذکرگو، داماد مرحوم برکشلی، خاطراتی از دوران حیات حرفهای او برای حاضران بیان کرد. قدیمی ترین اثر اکتشاف شده در ایران که حکایت از همراهی موسیقی در مراسم آیینی، مذهبی و جشن و پای کوبی هایشان دارد، نقش برجسته عظیم دوره ایلامی تحت عنوان کول فرح است که متعلق به 3400 سال پیش است یعنی دوران قبل از تاریخ رسمی ایران یا دوران اساطیری. پس برای غلبه بر چنین مسائلی نه تنها باید شناخت کافی از مسائل داشته باشیم بلکه لازم است به قدرت فکر یعنی توانایی های عظیم روحی خود پی ببریم تا بتوانیم به موفقیت و خوشبختی برسیم. پس از مطالعۀاین کتاب، متوجه خواهید شد که بیشتر زندگی حرفه­ای (و تا حدی شخصی) شما مجموعه­ای از عادت­هایی­ است که در طول سال­های متمادی برای خود ایجاد کرده­اید. کتاب الموسیقی الکبیر فارابی تا سالیان سال پس از او هم، یک مرجع و اصل برای سایر نویندگان بوده است و نویسندگان بسیاری دنباله افکار او را گرفته و رهرو او بوده اند.

اسم و نسب فارابی را مختلف نوشته اند.

این دوره از سطح A1 تا سطح B1 برای زبان آموزان آلمانی طراحی شده است. رابرت مارتین کتاب «کد نویسی تمیز، قانونهای رفتاری برای برنامهنویسان حرفهای» را نوشته است. اسم و نسب فارابی را مختلف نوشته اند. فارابی در حدود ۲۶۰ ه معادل ۸۷۱ میلادی در این دیه به دنیا آمد و در هشتاد سالگی به سال ۳۳۹ ه معادل ۹۵۰ میلادی در دمشق از دنیا رفت. وی به سال ۳۳۹ هجری مطابق با ۹۵۰ میلادی درگذشته است. با ما همراه باشید تا با این دانشمند بزرگ دنیای اسلام و اساس تحقیقات او بیشتر آشنا شوید. این گزارش حاکی است که پیش از سخنرانی رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، مهدی فضائلی، مدیرعامل انتشارات سروش در سخنانی ضمن تشکر از حضور چهرههای نامدار عرصه فرهنگ و هنر برای رونمایی از این کتاب ارزشمند گفت: رونمایی از این کتاب را از سه جهت حائز اهمیت میدانم؛ یکی شخصیت خود نگارنده کتاب یعنی ابونصر فارابی که معلم ثانی است و دانشمند و عالم غالب علوم عصر خویش که امروزه شاهد هستیم تلاشهای زیادی برای تغییر ماهیت موطن وی در شرف انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید