ممکن این گزارش قطعی پاسخ برای کتاب شما باشد؟

کتاب “بحور الالحان” اثری از فرصت شیرازی میباشد. در دنیای موسیقی کشف تئوریها و یادگیری آنها به شما این فرصت را میدهد تا درک این هنر برای شما شکل تازه و جذابتری باشد. وی درباره ضرورت این توضیحات مینویسد: «چون اصطلاحات موسیقاییِ آن زمان برای نسل امروز، به راحتی قابل فهم نیست و از طرفی تعریفِ این اصطلاحات خلاصه بوده و گویای کامل حقِ مطلب نبودند، برآن شدم تا با چاپ مجدد بخش ایرانی کتاب «تئوری موسیقی» کاری کنم تا اصطلاحات آن امروزیتر و واضحتر و تعریفها بر مبنای اصولِ علمی ادبیِ امروزی تدوین شوند.» وی همچنین درباره شیوه تحلیل و تفسیرهایش مینویسد: «قصد دارم با تحلیلِ بعضی از اصطلاحات نامشخصِ بیگانه و ریشهشناسیِ واژه های آنها در این کتاب و تعریف اصطلاحات موسیقایی بر مبنای اصول منطقی اقدام نمایم تا خوانندگان به راحتی مفاهیم واقعی ان را درک کنند.» به عنوان نمونه برای فصل «آواز شناسی» از کتاب وزیری، پورتراب شرح مفصلی از چهار واژۀ «گام»، «هنگام»، «زیل» و «ربعپرده» ارائه می دهد. گرفته تا مطالعهی فرمهای استاندارد موسیقی، همه در کتاب حاضر گنجانده شده است تا شما بتوانید به راحتی نتها را بخوانید، درک کنید و به شکل خلاقانه آهنگهای خاص خود را بنویسید و تنظیم کنید. برای شروع، باید در این برنامه ثبت نام کرده و یک کاربری ایجاد کنید. Artic᠎le has been created ᠎with t​he help ᠎of G​SA Content​ G᠎en erator DEMO !

A – Z راهنما کتاب

تا ۱۵۰۰ ق.م، اقوام هیتی شمال سوریه با اصلاح و تغییر طراحی سنتی لوت هارپ مصری، اولین گیتار دو سیمه را اختراع کرده بودند که دستهای بلند و پردهبندی شده، گوشی کوک کردن و یک بدنهی طنین توخالی برای تقویت صدایی که از سیمها تولید میشد داشت. مجموعه كتاب قم از سال 83 تا کنون بیش از 50000 عنوان كتاب با مشخصات كامل در بانك اطلاعاتی خود بارگزاری کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده است که این آمار فزاینده بیانگر تعداد منشورات ناشران استان قم می باشد همچنین حجم بالای کتاب های این فروشگاه حاصل همت والا و عزم راسخ بیش از 800 ناشر فعال، اصحاب قلم و اهالی فرهنگ در جهت ترویج و نشر فرهنگ کتاب و کتاب خوانی می باشد. از مهارت در نگه داشتن ریتم موسیقی، نتخوانی تا ساختن یک قطعه موسیقی. او در تنها کتاب نظری خود که عنوان دیگر آن «موسیقی نظری» است و حدود 90 سال پیش منتشر شده، برای اولین بار موسیقی ایرانی را از زاویهای دیگر مینگرد و به آن اعتبار و جایگاه علمی میبخشد. این کتاب نخستینبار در سال ۱۹۳۲ میلادی و با جلدی منتشر شده که «تن تن» که به همراه سگش روی صخرهای نشسته را به تصویر میکشید.

تئوری موسیقی ایرانی کتاب

᠎Th​is c on​tent has  been done by sahandbook C᠎ontent  G᠎en​erator Demov ersi᠎on.

از او بسیاری مقاله در نشریات تخصصی موسیقی مثل Guitar One, Music Alive و Computer Music Journal و همچنین چندین کتاب از جمله Music Composition For Dummies و Walking Twin Cities به چاپ رسیده است. به گفتهی مورخان، زمانی که تمدنهای دنیای باستان تازه در حال شکلگیری بودند یعنی تقریبا ۷۰۰۰ ق م، سازهای موسیقی به درجهای از پیچیدگی در طراحی رسیده بودند که تا امروز هم قابل استفادهاند. در حال حاضر استقبال مردم از آواز سنتی چگونه است؟ مثلا آناتول فرانتس در ایران نویسندهی مهجوری بود تا اینکه جزیره پنگوئنها با ترجمه او سبب شد تا این نویسنده پر استقبال شود. این مجموعه داستان، برای آشنایی بیشتر خواننده با شیوههای مختلف روایت خاطرات است و نویسنده به خوبی توانسته در قالب داستان این خاطرات را خواندنی و جذاب کند. برای شما هنگام مطالعه و ترجمه کتاب، کدام بخش داستان جالبتر و تأملبرانگیزتر بود؟ سری کتاب های نردبام خیلی سبز شامل تستهای سطح بالاتر و درس نامه مختصر، برای شما که دنبال 100 هستید! نه فقط فرزندان، بلکه در سطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه، هرجا دستم رسید و فرزندی داشتند که مناسب بود با این قضیه، این کتاب ایشان را معرفی کردم. هر کتابی در حوزهٔ بازاریابی و فروش حاصل سالها تلاش و تجربهٔ فردی است که این مسیر را نهتنها با موفقیت طی کرده، بلکه با موانع و مشکلات آن هم بهخوبی آشناست.

دانلود کتاب موسیقی

این نظرات حاصل 50 سال مطالعه و تحقیق درباره مفاهیمِ مطرح شده در کتابِ است و به عنوان نمونه نظرات و مباحث دانشمندان ایرانی را مانند «فارابی»، «ابن سینا» و «صفی الدین ارموی» در برابر شیوۀ کلنل وزیری (تقسیم فاصلۀ اکتاو به 24 ربعپرده) مطرح و بررسی می کند.او می نویسد:«نگارنده با توجه به تحقیقات پنجاه سالۀ خود درباره تمام فواصل موسیقی ملل مختلف جهان، این فاصلهها را با استفاده از روشهای دانشمندانی مانند «فیثاغورث»، «آریس تُکسِن» و «زارلَن» و دانشمندان ایرانی محاسبه نموده و به نظر اساتید امروزیِ ساز تار رسانیدم.» کتاب «نگاهی نو به تئوری موسیقی ایرانی» علاوه بر ارزش علمی و تاریخیاش که سرآغازی بود برای موسیقی جدید ایران اکنون به شرح و تفسیر مصطفی کمال پورتراب مزین گشته که مطالب آن را با نگاهی نو و امروزی و با دقت نظر بسیار بالایی مورد بررسی قرار فروشگاه کتاب موسیقی داده است. شیوه تدوین «نگاهی نو به تئوری موسیقی ایرانی» بدانگونه است که مباحث کتاب کلنل وزیری به تفکیک فصلها آورده شده و در انتهای هر فصل تحلیل و تفسیر پورتراب آمده است. هر فصل این کتاب به یک مفهوم در موسیقی پرداخته است و میشود آن را به صورت مستقل بخوانیم و لازم نیست قبل و بعد یا همهی فصلهارا بخوانیم تا متوجهها آن مفهوم مورد نظر شویم.

دیدگاهتان را بنویسید