هفت اضافی جالب ابزار برای کتاب موسیقی کبیر

هر جلد از این مجموعه کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب با بخش “چند کلمه با بچهها” شروع میشود که در آن نویسنده با مخاطب کودک خود دربارۀ موضوع همان جلد صحبت میکند. بعد از آن، نقل قصهها شروع میشود و شاید جای یک فهرست قبل از آن فروشگاه اینترنتی کتاب موسیقی خالی باشد. اگر بعد از مدتها تصمیم دارید که دوباره دست به کتاب شوید، برای شروع کتابهای کمحجمتر که خیلی هم محتوای سنگین و ثقیلی ندارد را برای شروع انتخاب کنید. آیا متمم همزمان با معرفی کتاب، خلاصه کتاب را هم ارائه میکند؟ این کتاب با ترجمهٔ آذرتاش آذرنوش در سال ۱۳۷۶ منتشر و در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کتاب برگزیده معرفی شد. مقاله دوم نیز به تعریف بُعد یا فاصله موسیقی پرداخته و آهنگهایی طبیعی برای انسان شمرده و نغمات طبیعی در عود را معرفی میکند. در مقالهٔ سوم از فن سوم کتاب موسیقی کبیر، درباره لحن بحث شده و آن را از جهت موسیقی سازی یعنی نغمات بدون حروف و از نظر موسیقی آوازی یعنی نغمات همراه حروف مورد کنکاش قرار میدهد. عثمان محمدپرست در سال ۱۳۰۷ در شهر خواف استان خراسان رضوی متولد شد وی همچنین دارای فعالیتهای خیرخواهانه در حوزه مدرسه سازی بود.این دوتارنواز شهیر در کارهای خیریه و مدرسهسازی فعالیت بسیاری داشت و در این زمینه نشان سفیر مدرسهساز از سوی رییس جامعه خیرین مدرسهساز کشور به عثمان محمدپرست اهدا شد.  This  da​ta h᠎as be en g​ener ated by G SA  Conte᠎nt  Gen᠎er ator D​emoversi on !

10 نشانه‌های هشدار دهنده مرگ کتاب موسیقی شما

این کتاب همینطور مبانی فلسفی موسیقی، ویژگیهای جهانی و همینطور اثر آن بر روی روح را تشریح میکند. شاید به دفعات بسیاری پیش آمده که نوجوانان یا والدین با دیدن گروهبندی درج شده بر روی جلد کتابها به فکر فرو روند که داستان این گروهبندیها چیست و با چه هدفی بر جلد کتابها راه پیدا کردهاند، شاید هم برخی تاکنون نمیدانستند، کتاب مناسب برای هر سنی در کدام گروهبندی وجود دارد! زمان نابود کردن جزوه ها و جعلیات مقولاتی که به نام موسیقی علمی به خورد دانشجویان داده می شود، چه وقت فرا می رسد؟ کتاب موسیقی کبیر که در غرب با نام کتاب موسیقی عرب شناخته میشود که در واقع مطالعه تئوری موسیقی ایرانی در عصر خویش است. از طرف دیگر با وجدان علمی که در فارابی سراغ داریم و در مقدمهء کتاب «موسیقی کبیر» او دربارهء علت تالیف کتاب بخوبی مشهود است چنین مستفاد می شود که اگر مقصود بازآوری و تکرار عقاید متقدمین بود فارابی دست بتالیف این کتاب نمی زد. ᠎Data has ᠎been cre​ated by G᠎SA C on te nt Generat​or DEMO!

کتاب موسیقی شب

عثمان محمدپرست در طایفه “بای” که طایفهای دامدار و چادرنشین هستند متولد شده است؛ او آثار مطرح و معروفی از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقامهای این دیار را اجرا کرده است و از نخستین کسانی است که مقام نوایی را اجرا کرد. کتاب خودت را به فنا نده: کمتر فکر کن و دل به زندگی بده، از پرفروشترینهای نیویورک تایمز، سیلی دنیاست که بیدارت کند تا تواناییهایت را کشف کنی، خودت را به فنا … در واقع او با موسیقی مقامی، هنری غرور آفرین را که موجب سرفرازی ماست، ارائه می کند. در این دوران، نوجوان ضمن روبهرو شدن با تغییرات جسمی و روحی، درگیر تنشهای بسیاری برای یافتن شخصیت و هویت خود است و در جریان این تنشها، آثاری که الگوی مناسبی به او ارائه میدهند میتوانند مورد توجه قرار گیرند. عثمان محمدپرست آثاری دارد که از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقامهای این دیار، اجراهای گوناگونی را درعین وحدت آفریده بود. و دیگر نویسندگان نیمۀ اول یا میانۀ قرن سوم هجری/ نهم میلادی است.

در جلد اول کتاب در بخش اول، مدخل صناعت موسیقی در دو مقاله ارائه شده است که مقاله اول درتعریف لحن موسیقی، تواناییها و ساخت الحان و چگونگی پیدایش موسیقی است. ابزار موفقیت بزرگان به سه بخش تقسیم می­شود: سلامتی، ثروت و خرد. دوتار عثمان بخش عظیمی از موسیقی ایرانی و شرقی است. نور ساطع از گوهر شرقی هنر را با ضرب آهنگ های دوتارش در جان ما جلا می دهد و ما را به اعماق تاریخ ایران زمین می برد و تلخ و شیرین روزگار رفته بر این دیار را به یاد می آورد. از همین رو، نویسنده کتاب با بررسی تاریخ 500 ساله سازها(از ایلخانیان تا صفویان) در موسیقی ایرانی، سیر تکامل، صعود و افول آنها را واکاوی کردهاست. شنیدن داستان های صوتی کودکانه می تواند تجربی دلچسبی باشد تا کودکان درعین سرگرمی و بازی، مفاهیم کلیدی زندگی اجتماعی را نیز بیاموزند و برای حضور در اجتماع بزرگ تر به ویژه مدرسه و دانشگاه آماده شوند بنابراین انتخاب داستان های کودکانه که فاقد ارزش محتوایی هستند می تواند ذهن آنان را پر کنند بدون آنکه تاثیری داشته باشد. ابتدا ثبت اینکه از دقایقتان در هر روز چگونه استفاده میکنید جذاب به نظر نمیرسد، اما اطلاعاتی که در مورد خودتان به دست میآورید ارزش این تلاش را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید