چهار شگفت‌انگیزترین کتاب درک و دریافت موسیقی تغییر نحوه دیدن جهان

مخاطبان این کتاب بیشتر کسانی هستند که زبان آنها فارسی است و سالی چند در موسیقی کارکردهاند و در مورد مبانی این هنر آگاهی لازم را دارند و مایلاند در زمینهی تصنیف قطعات آوازی بر روی شعر فارسی اطلاعات لازم را بهدست آورند. مخاطبان این کتاب بیشتر کسانی هستند که زبان آنها فارسی است و سابقهی فعالیت چند ساله در زمینه موسیقی دارند و بر مبانی این هنر آگاهی یافتهاند و مایلاند در زمینهی تصنیف قطعات آوازی بر روی شعر فارسی، اطلاعات لازم را به دست آورند. رابرت بلای (نویسنده) معتقد است که ما در چند دههٔ اول زندگیمان این کوله را پر میکنیم و در بقیهٔ عمر تلاش میکنیم که هر آنچه را در کولهمان گذاشتهایم، برای سبکتر کردن بار خود از آن بیرون بریزیم. ازجمله ماجرای حضور او در مجلس سیف الدوله حمدانی می نویسند: فارابی در این مجلس چند پاره چوب از کیسه ای بیرون آورد و آنها را برابر خود قرار داد و با دو چوب دیگر بر آنها نواخت نخست آهنگی زد که حاضران به گریه افتادند و آنگاه قطعه ای نواخت که همه به پایکوبی برخاستند و سرانجام آهنگی زد که جملگی به خواب رفتند…  Po​st h as been c reated ​by sahandbook C᠎on te nt Gen erat᠎or Demoversi᠎on!

بهترین کتاب های موسیقی جهان

کتاب «موسیقی کبیر» تألیف ابونصر فارابی با ترجمه و شرح فارسی مرحوم مهدی برکشلی اثر ماندگار ابونصر فارابی کاملترین و بزرگترین کتابی است. در کتاب اول بهنام کتاب «موسیقی کبیر»، مؤلف تمام اجزای موسیقی را از دو دیدگاه نظری و علمی مورد بحث قرار داده و آن را به دو بخش تقسیم کرده است. اشتباههای آنان را تصحیح کرده است اما ظاهراً کتاب مذکور مفقود و یا گمنام مانده است. کتاب درک و دریافت موسیقی راجرکیمیین، با بررسی تفصیلی سبک ها و گونه های تاریخ موسيقى غرب از قرون وسطا تا آغاز دهه ۱۹۹۰ و نیز تأملی کوتاه اما آموزنده بر برخی از گونه های موسیقی غیر غربی، مطالبی را فراهم می آورد که آگاهی از آنها برای هر علاقه مند جدي موسیقی ضروری است. به طوری که افزودن موسیقی به فیلم کمک کرده تا حتی با گذشت سالها و دههها نه تنها تکراری و قدیمی نشود، بلکه روزبهروز محبوبتر شده و مخاطبان خاص خود را پیدا کند. در بحث بیان احساسات به وسیلة اصوات نیز معاصرین دقت کافی برای تعریف موسیقی به خرج نداده اند زیرا تعریف یک پدیده نباید طوری باشد که آن را بتوان به چیزهای دیگر تعمیم داد. وی در این راستا بیان میکند: «گروهبندیهای سنی یک معیار جهانی است، لزومی برای تغییر آن نیست.

یوم الله ۲۲ بهمن، سرآغاز حماسهای عظیم در کتاب قطور انقلاب اسلامی ایران است، روزی که طاغوتهای نشسته بر کاخهای ظلم و ستم و جور در برابر اراده یک ملت فرو ریخت و ایران اسلامیِ مقتدرِ منسجمِ شکل گرفت. این کتاب از جمله نوشتههای خطی قدیمی به زبان عربی است که به دلیل کثرت مطالب، قدمت اصطلاحهای به کار برده شده، عمق معانی، اشکال خواندن و فهم آن و فراوان نبودن نسخههای کامل در کتابخانههای عمومی و همچنین به سبب آنکه اقدام به تحقیق تنها در آن فایده چندانی نداشته و شرح معانی و توضیح اشکالات مطالب مستلزم آگاهی در این گونه مباحث بوده است و نیز بیرون آوردن معانی از مراجع مختلف برای فهم مطلب، تخصص و فراغت زیاد لازم داشته است، پژوهندگان تنها به قسمتهایی از این کتاب مراجعه کردهاند یا پارهای از آن را در مواقع مناسب مورد توجه قرار داده و به همین بسنده کردهاند. پژوهندگان تنها به قسمتهایی از این کتاب مراجعه کردهاند یا پارهای از آن را در مواقع مناسب مورد توجه قرار داده و به همین بسنده کردهاند. ​This data w as gener at​ed wi th sahandbook Conte nt G enerator D emoversion .

برنامه های ضروری کتاب گوشی های هوشمند

در کتاب اول بهنام کتاب «موسیقی کبیر»، مؤلف تمام اجزای موسیقی را از دو دیدگاه نظری و علمی مورد بحث قرار داده و آن را به دو بخش تقسیم کرده است: بخش اول در ورود به هنر موسیقی و بخش دوم در اصول این هنر، آلات موسیقی و وزنها و ساختن آهنگهای نمونه که تمام را در سه فن گنجانده است. به گزارش خبرگزاری شنو، چاپ سوم کتاب ارزشمند «موسیقی کبیر» تألیف ابونصر فارابی با ترجمه و شرح فارسی مهدی برکشلی که در سال ۹۳ به عنوان برگزیده دوسالانه کتاب برتر موسیقی در بخش ترجمه انتخاب شد؛ به دلیل استقبال اهالی فرهنگ، هنر، اندیشه و موسیقی، از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. یکی از کارهای زیبای آلبرت محرابیان، کتابی با عنوان The Name Game یا بازی نام است که در آن به برخی مطالعات و تحقیقات علمی خود در زمینه تاثیر نام بر زندگی آینده کودکان اشاره میکند. موسیقی نو: به نقل از خبرگزاری مهر، چاپ سوم کتاب ارزشمند «موسیقی کبیر» تألیف «ابونصر فارابی» با ترجمه و شرح فارسی مهدی برکشلی که در سال ۹۳ به عنوان برگزیده دوسالانه کتاب برتر موسیقی در بخش ترجمه انتخاب شد، به دلیل استقبال اهالی فرهنگ، هنر، اندیشه و موسیقی، از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت این مطلب.

دیدگاهتان را بنویسید