کتاب در بازار – چقدر خیلی مال شما ارزش است؟

فارابی در این مقدمه با صراحت اقرار می کند که دلیل تالیف این کتاب این بوده است که پیشینیان او بعضی از فصول را در تالیف کتاب خود بهدست فراموشی سپرده اند و بانزاکت خاصی آنان را معذور و کتاب های مربوط به این فصول را مفقود قلمداد می کند. پذیرفته شود. پس از یک مصاحبه افتضاح، در کمال ناامیدی او در این گروه پذیرفته میشود. مخاطبان این کتاب بیشتر کسانی هستند که زبان آنها فارسی است و سابقهی فعالیت چند ساله در زمینه موسیقی دارند و بر مبانی این هنر آگاهی یافتهاند و مایلاند در زمینهی تصنیف قطعات آوازی بر روی شعر فارسی، اطلاعات لازم را به دست آورند. به گزارش خبرگزاری شنو، چاپ سوم کتاب ارزشمند «موسیقی کبیر» تألیف ابونصر فارابی با ترجمه و شرح فارسی مهدی برکشلی که در سال ۹۳ به عنوان برگزیده دوسالانه کتاب برتر موسیقی در بخش ترجمه انتخاب شد؛ به دلیل استقبال اهالی فرهنگ، هنر، اندیشه و موسیقی، از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. موسیقی نو: به نقل از خبرگزاری مهر، چاپ سوم کتاب ارزشمند «موسیقی کبیر» تألیف «ابونصر فارابی» با ترجمه و شرح فارسی مهدی برکشلی که در سال ۹۳ به عنوان برگزیده دوسالانه کتاب برتر موسیقی در بخش ترجمه انتخاب شد، به دلیل استقبال اهالی فرهنگ، هنر، اندیشه و موسیقی، از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. This con tent w​as wri​tten ​by sahandbook C​on tent G enerator Demov ersion​.

به شما کمک می‌کند دریافت اضافی شرکت}

بیشک، کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی برای خوانندگان آواز، ترانه سرایان، شاعران آوازهای کودکان و دیگر علاقهمندان نیز میتواند مفید واقع شود؛ مشروط بر این که جوهر هنری آنان پشتوانهی علاقهمندیشان در این زمینه قرار گیرد. این کتاب از جمله نوشتههای خطی قدیمی به زبان عربی است که به دلیل کثرت مطالب، قدمت اصطلاحهای به کار برده شده، عمق معانی، اشکال خواندن و فهم آن و فراوان نبودن نسخههای کامل در کتابخانههای عمومی و همچنین به سبب آنکه اقدام به تحقیق تنها در آن فایده چندانی نداشته و شرح معانی و توضیح اشکالات مطالب مستلزم آگاهی در این گونه مباحث بوده است و نیز بیرون آوردن معانی از مراجع مختلف برای فهم مطلب، تخصص و فراغت زیاد لازم داشته است، پژوهندگان تنها به قسمتهایی از این کتاب مراجعه کردهاند یا پارهای از آن را در مواقع مناسب مورد توجه قرار داده و به همین بسنده کردهاند. در کتاب اول بهنام کتاب «موسیقی کبیر»، مؤلف تمام اجزای موسیقی را از دو دیدگاه نظری و علمی مورد بحث قرار داده و آن را به دو بخش تقسیم کرده است: بخش اول در ورود به هنر موسیقی و بخش دوم در اصول این هنر، آلات موسیقی و وزنها و ساختن آهنگهای نمونه که تمام را در سه فن گنجانده است.

بخشهایی از کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی بیشتر جنبهی آموزشی شفاهی دارد و مکتوب کردن آنها با مثالها و تمهیدات دیگر، به طوری که اثرگذار باشد، بسیار مشکل است. کاوی اعتقاد دارد؛ «عامل بودن»، «شروع از پایان در ذهن»، «نخست به اولینها پرداختن»، «برنده-برنده اندیشیدن»، «اول فهمیدن و سپس فهماندن»، «همافزایی یا سینرژی»، «تیز کردن اره یا پیشرفت مستمر» و «فرایندهای پیشرفت»، هفت عادتی هستند که برای تاثیرگذار بودن باید داشته باشیم. این دو به دنبال جور کردن پول برای نجات یک پرورشگاه هستند؛ از همین رو سعی میکنند اعضای گروه موسیقی را دوباره دور هم جمع کنند. همان مجموعه فروشگاههایی که کتاب و نوشتافزار و محصولات فرهنگی مانند بازیهای فکری عرضه میکنند. روند کلی کتاب آموزش مقدماتی برای موسیقیدانان جوان، مانند بسیاری از کتابهای آموزشی دیگر، روند افزایش دشواری مباحث طبیعتا از ابتدا به انتهاست. پس از این همه صحبت و سخنرانی درباره موضوعات مختلف، اگر فقط پنج دقیقه فرصت داشتم با شما صحبت کنم و میتوانستم فقط یک عقیده را به شما بگویم که بتواند به موفقیت شما کمک کند، میگفتم: هدفهایتان را بنویسید، برای رسیدن به آنها برنامهریزی کنید، و هر روز روی این برنامه کار کنید. مخاطبان این کتاب بیشتر کسانی هستند که زبان آنها فارسی است و سالی چند در موسیقی کارکردهاند و در مورد مبانی این هنر آگاهی لازم را دارند و مایلاند در زمینهی تصنیف قطعات آوازی بر روی شعر فارسی اطلاعات لازم را بهدست آورند.

توجه به این اشاره مهم اولیه برای مواجهه با مباحث این کتاب ضروری است چراکه با قرار گرفتن در سیر مباحث مطروحه پی می بریم که مؤلف نه تنها موسیقی را عاملی در جهت کمال نفس و لطافت روح نمی داند بلکه معتقد است اشتغال به آن منافی حیات معقول انسانی است. همچنین فارمر از کتاب دیگری بنام «کتاب الادوار» موجود در کتابخانهء احمد تیمور نام می برد که بعضی آنرا به فارابی نسبت داده اند. در مقاله اول عود و ملایمتهایی را که در این ساز معمول است و در مقاله دوم انواع تنبور، نی، رباب و سنتور را شرح داده است و در فن سوم فارابی در دو مقاله به ترکیب نغمهها و راههای آهنگها و ساختن آهنگهای نمونه پرداخته است. ولادیسلاو داستان زندگی خود را در خلال جنگ جهانی دوم نوشته است. از آغاز اسلام تاکنون درباره موسیقی به زبان عربی نوشته شده است. براساس گفته فارابی در آغاز کتاب، این کتاب به کتاب دیگری محلق بوده که مؤلف در آن به شرح نظریات دانشمندان پیشین در هنر موسیقی پرداخته. رنجی که تمامی ندارد و تنها زمانی میتوان بر آن فائق آمد که با کوشش بسیار بتوانی ضربات شلاق حرفها و تحقیرها را تحمل کنی.

8 روش‌ها فروشگاه کتاب موسیقی به شما کمک می‌کند دریافت اضافی شرکت|فروشگاه کتاب موسیقی برای Dummies|نه بهترین توییت‌های تمام دوران درباره فروشگاه کتاب موسیقی}

اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و نحوه استفاده از بیشتر بخوانید دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید