کسب درآمد 398 دلاری/ روز استفاده از کتاب موسیقی

14سال- درفهرست کتاب های پرفروش اطلاعات کتا.. با توجه به درخواست دوستان که قبلا در بخش فال و طالع بینی مجله تصویر زندگی و پست های فال روزانه، فال هفتگی میلادی، فال ماهانه، فال پی ام سی، فال هفتگی عشق… در ابتدا کاوه خورابه ـ معاون علمی پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دبیر علمی دومین پیش همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی» ـ بیان کرد: فارابی را باید پیشگام و موسس دانش میان رشتهای دانست که امروز از آن تحت عنوان فلسفه موسیقی و ذیل مفهوم عام تر فلسفه هنر یاد میکنند؛ گرچه مباحث مطرح شده در این شاخه و در روزگار کنونی از شاخصهها و مراتب مخصوصی برخوردار است که در تطبیق نعل به نعل آن، با اندیشههای متفکری در ۱۰۰۰ سال پیش میتواند از وزانت علمی و پژوهشی بکاهد اما چه چاره که در تبارشناسی چنین دانشی، به ناگریز با این واقعیت رو به رو میشویم که ابونصر فارابی را چونان موسس جدی فلسفه موسیقی بدانیم.

کتاب های هنرستان موسیقی درباره کتاب و آن باید Google|آیا کتاب معمولا احساس می‌کنید احمقانه؟|بهترین کتاب کجاست؟}

به گزارش رسانه نيوز به نقل از مهر، این انتشارات براساس ضرورت آشنایی هرچه بیشتر اهل فرهنگ و اندیشه با تفکر فلسفی موسیقی، کتاب «الموسیقی الکبیر» فارابی را که اواخر قرن سوم یا اوایل قرن چهارم هجری قمری به زبان عربی به رشته تحریر آمده، و مبانی و مقامات موسیقی ایرانی در آن به شیوه کاملا علمی و دقیق تبیین شده، منتشر کرده است. دومین پیشهمایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی» با پیگیری اهداف اصلی این همایش ملی، یعنی ایجاد زمینهای مناسب برای شناخت آرای موسیقایی فارابی و تأثیرات آن بر موسیقی حوزههای ایرانی، عربی و ترکی تا به امروز برگزار شد. او گفت که «آلات موسیقی حتی حنجره انسان را نیز شامل میشود، در حالی که در معنای دوم، همنشینی آهنگ با حروف کلمات معنادار تنها حیطه اصوات انسانی را تداعی میکند که برای دلالت بر معنای معقول و در مخاطره به کار میرود. به گفته کارشناسان تاریخ موسیقی، «فارابی» بزرگترین موسیقیدان ایرانی پس از اسلام است و اثر وی به نام «موسیقی کبیر» بزرگترین اثری است که دربارهی موسیقی چه عملی و چه نظری و فلسفه موسیقی و چگونگی پیدایی آن و نیز صوت و آهنگ و شعر و وزن، همچنین پردهبندی و ساخت ساز و اختراعسازی بنام شاهرود (که گستره آوای آن با پیانوی امروزی اروپا برابری داشت)، نوشته شده که در این یادداشت نمیتوان به شرح همه نکات ارزشمند این کتاب که راهگشای بسیاری از موسیقیدانان ایران و جهان بوده و همچنین جنبههای مختلف هنر این موسیقیدان برجسته پرداخت.

خورابه بیان کرد که پژوهندگان، دانشوران و محققان فلسفه هنر بر این آگاه هستند که از جمله شاخصهای مهم در رویکرد فلسفی به حوزهای همچون موسیقی به ناگزیر از پرداختن به مباحثی همچون هستی شناسی موسیقی، معرفت شناسی، گونه شناسی و دسته بندی انوع موسیقی، مفهوم اصالت در موسیقی، ماهیت و چیستی موسیقی، ویژگیهای بیانی و عواطف موسیقی، رویکردهای ارزشمندانه به موسیقی و فهم موسیقی جاری و ساری است. در این کتاب موسیقی برای نخستین بار در میان کتب اسلامی از تعاریف سازها، علوم موسیقی، نت شناسی، نظم موسیقایی و به هم بافتگی در نواختن میتوان مطالبی مشاهده کرد. از این رو است که فارابی در پاسخ به چیستی موسیقی میگوید که معنی لفظ موسیقی، الحان است. به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ سوم کتاب ارزشمند «موسیقی کبیر» تألیف ابونصر فارابی با ترجمه و شرح فارسی مهدی برکشلی که در سال ۹۳ به عنوان برگزیده دوسالانه کتاب برتر موسیقی در بخش ترجمه انتخاب شد، به دلیل استقبال اهالی فرهنگ، هنر، اندیشه و موسیقی، از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. خالقی هفده سال قبل در بخش دوم کتاب نظری به موسیقی، اشاراتی به تاریخ قدیم موسیقی ایران نموده است و از این جهت پنجاه سال اخیر را برای کتاب سرگذشت موسیقی ایران درنظر گرفته است.

فارابی در ادامه پاسخ به چیستی موسیقی، این هر دو جنبه را نیک مورد پژوهش قرار داده کتاب ساز و آهنگ است. آنکه بیش از آنکه تنها گردآورنده مطالبی از پیشینیان به خصوص اهل اندیشه یونان باشد، متفکری است خلاق و زایا که با رویکردی عقلانی و با بهرهگیری از روشی مشاهدهای و مبتنی بر دادههای عینی، اندیشههای فیثاغوری، افلاطونی، ارسطویی و همچنین اندیشههای موجود در ایران فرهنگی آن زمان را در جهان ذهن خود با واقعیات زمانه در هم می تند و نتیجه، سنتز و درهم نهادهای میشود که همچنان قابلیت تأمل و پژوهش تا هم اکنون را دارا است. فارابی خود اذعان دارد که تعریف لحن و آهنگ به طریق اول، اعم از طریق دوم است. او ادامه داد: یکی اینکه آهنگ یا لحن را مجموعهای از نغمات مختلف دانست که بر ترتیبی معین، مرتبط شدهاند و دیگر اینکه منظور از لحن و آهنگ را چنین در نظر گرفت؛ گروهی از نغمهها که به وجهی معین تألیف شده باشند و حروفی مقترن به آنها باشند که از ترکیب آنها الفاظی معنادار ساخته شده باشد که این الفاظ بنابر معمول، بر فکر و معنایی دلالت داشته باشد. با توجه به غنای موسیقی ایران و نقش پر رنگ موسیقیدانان کهن این مرز و بوم در پاسداشت دانش و هنر نیاکان و تاثیرگذاری آنان بر موسیقی سایر کشورهای پیرامون و همچنین موسیقی جهان، شایسته است یک روز از سال به نام یکی از مفاخر کهن موسیقی این سرزمین در گاهشمار رسمی کشور به ثبت برسد. This po᠎st w᠎as creat ed by sahandbook Conte nt᠎ Gen erat​or DEMO​.

دیدگاهتان را بنویسید