آیا شما کارت درست وسیله هستید؟ این 5 پیشنهاد به شما کمک می‌کند پاسخ

بهواقع کتاب راز هیچ شرطی نگذاشته است اما طرفدارانش تفسیر بیرون میدهند و آن را به گونه دلخواه خود با شرایط جدید سازگار میکنند. بهطور مثال اکثراً به قبولی در کنکور با رتبه تکرقمی فکر میکنند و بارها و بارها با عمیقترین احساسات خود آن را تصویرسازی میکنند اما چنین رتبهای را به دست نمیآورند. اما جواب حرفهایتر این است: ما انسانها همیشه یک خاطره را با نشانههای یکسان و شبیه به هم در ذهن خود ذخیرهسازی نمیکنیم. حالا وقتی در محیطی قرار میگیریم که نشانههای شما فعال شوند پس یاد خاطرهتان میافتید ولی چون نشانههای من فعال نشده در نتیجه یاد خاطره نمیافتم. چون اگر قرار است پدیده همزمانی خاطرهها باشد باید همیشه وجود یک محیط که شبیه گذشته است ما را به یاد خاطره بیندازد پس چرا بارها و بارها به خاطرهای فکر کردهام ولی بقیه اصلاً یادشان نیامده است؟ همانطور که آن خاطره مشترک برای شما زنده شده؛ پس حتماً برای دوستتان هم زنده شده و او پیامی به شما داده است. سؤالی که میخواهم بپرسم را بر اساس وقایعی که برای شما رخ داده میپرسم. علم، میگوید این فرضیه نادرست است زیرا از تکرار پیدرپی آن، همیشه به یک جواب ثابت نرسیدهاید بلکه از بین میلیاردها فکر فقط 100 فکر بوده که پدیده همزمانی برایش رخ داده است.

کتاب پاسخ به تاریخ

 This w as generated with the  help ᠎of G SA C​on᠎tent Generat​or DEMO.

این سؤال بسیار عالی است و برایش دو جواب دارم: جواب ابتدایی من این است که شاید یاد یکی دیگر از اعضای خانوادهتان هم آمده باشد ولی بازگو نکرده. خب او هم بهمانند شما در همان لحظه، با دیدن نشانههای محیط به یاد شمال افتاده و بلافاصله فکر خودش را بلندبلند بیان کرده و چون شما هم با دیدن همان نشانهها یا سایر نشانههای محیط، یاد شمال افتادهاید آنگاه این اتفاق همزمان را با یک نتیجهگیری نادرست به وجود قانون جذب ربط دادهاید. بیخود و بیجهت که یاد شمال نمیافتید. همانطور که شما فکر شمال به ذهنتان آمده بود ولی نگفتید تا اینکه یکی دیگر به آن اشاره کرد. زاویه دید اول: شما تا به امروز، میلیاردها فکر ایجاد کردهاید ولی هیچ اتفاق مشابه آن فکر برای شما رخ نداده است. سؤال مهمترم این است که چرا یک مثال برای شما رخ نداده که تأثیری بر موفقیت شما داشته باشد؟ چرا مثلاً شش ماه قبلتر یادش نبودید؛ یا سه ماه قبل یا هر تاریخ دیگری؟ مثلاً وقتی خاطرهای در ذهنتان میگذرد و همزمان آن موضوع را فرد دیگری بیان میکند دو نگاه میتوانید داشته باشید: 1- این اتفاق بسیار خارقالعاده است پس به نیروی عجیبی وصل است.

چه چیز از این بهتر که فکر کنی و اتفاق بیفتد؟

سؤال این است که اتفاق افتادن قانون جذب در مورد مثالهایی که شما فرمودید چه کمکی به موفقیت انسان میکند؟ بنابراین، اگر مشکل شما “گیر” کردن است، چه اتفاقی میافتد که کسب و کارتان دیگر گیر نمیکند؟ بنابراین اصلاً این همزمان شدنها؛ اتفاقی نیست بلکه دلیلهای خودش را دارد و قطعاً هم ارتباطی با قانون جذب ندارد. حال سؤالی که پیش میآید این است که با میلیاردها فکری که تولید کردهاید و پدیدهای همزمان برایش رخ نداد چه میکنید و چطور آن را با قانون جذب که طبق ادعای کتاب راز همیشه و همهجا همراه ماست، توجیه میکنید؟ لذا سر به بيابان گذاشت .حالا آدمي كه اين همه هوش وگوش دارد چه طور مي خواهد خودكشي نمايد؟ چه چیز از این بهتر که فکر کنی و اتفاق بیفتد؟ برای توضیح بیشتر این را اضافه کنم که طرفداران قانون جذب در اینجا میگویند: آن موقع هایی فکر شما واقعی میشود که با تمام وجود خواسته باشید و این قانون جذب است که وقتی باورش کنی آنگاه اتفاق میافتد. شما بارها و بارها قبل از خارج شدن از خانه به موضوعات مختلف فکر کردهاید ولی آنها اتفاق نیفتادهاند. بنابراین مغزتان روی آنها حساس نیست و آنها را سانسور میکند. Da​ta was cre ated ​wi᠎th t᠎he  help of سفارش اینترنتی کتاب GS A Conten t ᠎Ge nerator ᠎DEMO.

خرید کتاب درسی آزاد

Google Books بهعنوان موتور جستجوی کتاب عمل میکند و همچنین دسترسی رایگان به کتابهای بدون حق نسخهبرداری یا در وضعیت مالکیت عمومی را فراهم میکند. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری، کتاب « آموزش و یادگیری زبان با رویکرد زبانشناسی شناختی » یک اثر تألیفی است که به همت لیلا عرفانیان قونسولی استاد یار گروه زبان موسسه آموزش عالی کاشمر و سهیلا نوربخش بیدختی عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد و استادیار گروه زبان در 270 صفحه در قطع وزیری، تألیف و به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری وارد بازار نشر شده است. با انتخاب سیستم آموزشی متفاوت مسیر یادگیری بهتر و سریع تری را میتوانید در پیش گیرید. شاید در این بین بخواهید در فضایی متفاوت قهوه بنوشید یا یک وعده غذایی نوش جان کنید. برای درک بهتر این موضوع بایستی بدانید که مغز ما انسانها؛ اطلاعات را بر اساس چیدمانهای قبلی خودش دریافت و سانسور میکند که البته این موضوع عجیب و غریب مغز را در دوره رفتارشناسی توضیح خواهم داد و در آنجا با مثال قدم زدن در خیابان خواهم گفت که چرا ما دنیا را متفاوت میبینیم؟ آیا قانون جذب فقط برای یادآوری مسافرت شمال؛ به دست آوردن شماره دوست یا دیدن شخصی در خیابان کار میکند؟

دیدگاهتان را بنویسید