مقاله بی طرفانه هشت چیزهای جدیدی را درباره کتاب نشان می‌دهد که هیچ‌کس درباره آن صحبت نمی‌کند.

هاردی در تمام کتاب اثر مرکب به اهمیت تلاش اشاره میکند و معتقد است که اگر فردی به اندازهی کافی تلاش نکند، هیچ نوع تکنیک و روش دیگری نمیتواند برای پیشرفت و تغییر در زندگیاش مفید یا معجزهآفرین فروشگاه کتاب آنلاین باشد. در مقام مقایسه بین فلسفهی پزشکی (ارسطو و جالینوس)، ابنسینا ضمن اینکه به حقانیت ارسطو رأی میدهد، پزشکان را از پرداختن به مسائل نظری صرف منع میکند تا عنصر فلسفه بر آراء پزشکی آنان غلبه نکند. انگیزه یکی از برجستهترین المانهای توصیف شده در این کتاب است، انگیزه مانند بمب انرژی عمل میکند و هر فرد را به موفقیت میرساند. اگر شما هم جزو کسانی هستید که بهدنبال یک برنامه عملی منسجم هستند و میخواهید راهکارهای رسیدن به موفقیت را یاد بگیرید و سرانجام نیز به موفقیت برسید شنیدن این کتار را به هیچ وجه از دست ندهید. حدود شانزده سال است که جزو سرآمدان صنعت موفقیت و پیشرفت شخصی است و خود هاردی این را نتیجهٔ به کار بردن اصولی میداند که خودش در کتاب اثر مرکب دربارهٔ آن نوشته است. دارن هاردی تجربههای موفقيت و شکست سالهای کاریاش را نوشت و منتشر کرد و به عنوان نویسندهای موفق هم شهرتش دوچندان شد. در سال 2010 کتاب «اثر مرکب» را منتشر کرد که در فهرست پرفروشترین کتابهای نیویورک تایمز آن سال جا گرفت. Article was c reated ​wi th the  help of GSA C​ontent Ge᠎nerator DEMO.

وقتی کتاب رقابت شیرین است

از جهاتی کتاب “اثر مرکب” نوشته “دارن هاردی” را میتوان جان کلام کتاب هایی دانست که در دهه های گذشته در زمینه ی توانمند سازی و رسیدن به موفقیت منتشر شده اند . کتابی که در مورد تأثیر تصمیمگیریهای روزمره بر موفقیت است و شامل یک دوره راهنمای کاربردی برای دستیابی به اهداف میباشد. حجم پروژههای نیمه تمام در کشور در سال ۹۸ حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و برآورد بنده این است که ارزش این پروژهها امروز با توجه به شرایط تورمی چند سال اخیر به بیش از هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم به اندازه بودجه سالجاری کشور است پس ضرورت دارد تا این پروژهها به عنوان سرمایه ملی تکمیل شوند و مصوبه مولد سازی دولت نیز به منظور تکمیل این پروژهها به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است. هاردی از هجده سالگی فعالیت تجاری خود را آغاز کرد و از جمله فعالیتهای او میتوان به مدیریت چند شبکهی تلویزیونی اشاره کرد که در آن زمان با افرادی چون «بیل گیتس»، «استیو جابز» و «مارک زوکربرگ» مصاحبه کرد. این کتاب به شما میگوید که چطور با چند اصل ساده زندگی روزمرتان را متحول کنید.

کتاب فارسی اول دبستان

شما با دو روز کار در اینترنت میلیاردر نمیشوید یا با استفاده از یک کِرِم بیست سال جوانتر نخواهید شد. این کار طی ۳۱ روز باعث شد تا من درک کنم که چقدر خرج بیهوده دارم و آداب خرج کردن چگونه است. به همین دلیل برای بسیاری از کتابها توضیحات نوشتهایم تا با خواندن آن دید بهتری نسبت به کتاب پیدا کنید. تمامی مولفان میتوانند کتابها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند. بگذارید این کتاب انتظارات شما را به هم بریزد، پیشفرضهایتان را حذف کند، کنجکاویتان را مشتعل کند و ارزش را به زندگیتان بازگرداند، و درست از همین حالا این کار را شروع کند. یزدانیخرم: من هم سال ۱۳۷۴ کیوکوشین را به همین دلیل کنار گذاشتم، و دوباره از سال ۱۳۸۸ شروع کردهام که البته هنوز مصدومیتی خیلی جدی دارم. و کمتر کسی پیدا میشود که فیلمی را به صورت DVD تهیه کند. در این کتاب میکروبشناسی همراه با نکات مهم و کلیدی به صورت جامع و بسیار کامل شرح داده شدهاند. تمام مراحل آموزش این استاد جهانی موفقیت، بسیار شفاف و گامبهگام بوده و میزان موفقیت روزانهی شما حتی بهصورت نمودار، قابلاندازهگیری خواهد بود!

کتاب پاسخ به تاریخ

دیگر زمان آن رسیده است که یک بار برای همیشه حقیقت موفقیت را بدانید. همزمان با آغاز بحران، بنیانگذار برای حل این مشکل، نیازمند یک مدیر اجرایی است. دارن هاردی با توضیح دهها مثال از نحوهی عملکرد قانون اثر مرکب در زندگی اجتماعی، اقتصادی و شخصی انسانها و نیز در طبیعت، روشهایی را در اختیار شما قرار میدهد که نیروی اثر مرکب را نه علیه خود، بلکه این بار به نفع خود و برای موفق شدن به حرکت درآورید! این روشِ دارن هاردی یک سیستمعامل موفقیت است که شما در حقیقت آن را فقط بر روی عادتهایی که در زندگی خود دارید نصب خواهید کرد و از مزایای آن برخوردار خواهید شد! اما موضوع، فقط به کشف این قضیه خلاصه نشده و در ادامه، دارن هاردی یک روش علمی و کاملاً کاربردی را به شما میآموزد که با استفاده از آن، عادتهای بهظاهر کوچک ولی بسیار مضر خود را در زمینههای شغلی، روابط اجتماعی و شخصی خود کشف کرده و خنثی کنید تا به موفقیت و خواستهی قلبی خود برسید.

دیدگاهتان را بنویسید